ដំណឹងល្អ៖ ជនពិការភ្នែកក៏អាចមើលឃើញបានដែរ ដោយបច្ចេកវិទ្យា

26-04-2017 4:47 pm

ដោយសារបច្ទេកវិទ្យាក្នុងសម័យនេះមានការរីនចំរើនខ្លាំង ក្រុមហ៊ុន eSight ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេស កាណាដា បានបង្កើតឧបករណ៏ជំនួយដែលអាចអោយអ្នកដែលពិការភ្នែកអាចមើលឃើញវិញបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការវះកាត់នោះទ្បើយ។ ឧបករណ៏នេះមានរូបរាងដូចជាវ៉ែនតាដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃ។ វ៉ែនតាអេទ្បិចត្រូនិកមួយនេះ មានល្បឿនលឿនក្នុងការចាប់យករូបភាពដែលអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់មើលឃើញកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងអេក្រង់របស់វ៉ែនតា។ វ៉េនតាអេទ្បិចត្រូនិកនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ដូចជា ៖
អាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់មើលរូបភាពកាន់តែច្បាស់ ហើយពួកគាត់អាចផ្លាស់ប្តូរពណ៍ ពន្លឺរបស់រូបភាព និង អាចពង្រីក ឬ ពង្រួម រូបភាពបានតាមតំរូវការរបស់ពួកគាត់។ មិនត្រឹមតែបណ្ណឺងទេឧបករណ៍នេះអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់ថតយករូបភាពដែលគាត់ពេញចិត្តបានថែមទៀត។ វ៉ែនតាអេទ្បិត្រូនិករបស់ក្រុមហ៊ុន eSight បានដាក់លក់ក្នុងតំលៃ 9,995 $
( សហរដ្ឋអាមេរិច ) ។ សព្ធថ្ងៃអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៏ជំនួយនេះមានចំនួន 1000 នាក់ក្នុងប្រទេស កាណាដា និង សហរដ្ឋអាមារិច ។


អត្ថបទទាក់ទង