«​សូកូឡា​​» ជួយ​សុខភាព​បេះដូង​!

07-06-2017 4:50 pm

បើ​អ្នកមាន​ចង្វាក់បេះដូង​ដើរ​មិន​ទៀងទាត់​នោះ​ក៏​កុំ​បារម្ភ​អី ពីព្រោះ​នៅលើ​ពិភពលោក​ទាំងមូល​មាន​មនុស្ស​ចំនួន ៣៣ លាន​នាក់​កើតមាន​បញ្ហា​នេះ ហើយ​អ្នក​ក៏​អាច​កាត់បន្ថយ​អាការ​នេះ​បាន​ដោយ​ការ​ពិសា​សូកូឡា​ឱ្យបាន​ទៀងទាត់​។ តាម​ការសិក្សា​ថ្មីៗ​បង្ហាញ​ឱ្យដឹងថា បើ​អ្នកមាន​បញ្ហា​ចង្វាក់បេះដូង​ដើរ​ញាប់ និង មិន​ទៀងទាត់​គេ​តម្រូវឱ្យ​អ្នក​ពិសា​សូកូឡា​ពណ៌​ខ្មៅ ព្រោះ​វា​អាចជួយ​ពង្រឹង​សុខភាព​បេះដូង​បាន ។


អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​មកពី​សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ផ្នែក​សុខភាព​សាធារណៈ​ក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​រកឃើញ​ពី​ទំនាក់ទំនង​នៃ​ស្ករ​សូកូឡា ពិត​ជាមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ជួយ​ការពារ​បេះដូង​បាន ។

អត្ថបទទាក់ទង