បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលអាចដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានលោកអ្នក " Robot Delivery "

30-03-2017 4:50 pm

ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន DoorDash បានធ្វើការសហការរួមគ្នាជាមូយនិងក្រុមហ៊ុនផលិតមនុស្សយន្ត StarShip Technologies​ ក្នុងការបង្កើត Robot សំរាប់ធ្វើការដឹកជញ្ជូនជូនអតិថិជនដល់ទីកន្លែង ។

          នៅដើមខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមហ៊ុន DoorDash បានធ្វើការប្រកាសជា សាធារណះ ដែលក្រុមហ៊ុន និង ក្រុមហ៊ុន StarShip បានរួមគ្នាបង្កើតនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយជូន​អតិថិជន​សំរាប់ធ្វើ កា​រ​ដឹកជញ្ជូនគឺ Robot Delivery ។ ហើយគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនៃការផលិត Robot​ ​នេះឡើងគឺដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រូលសំរាប់អតិថិជនដែលចង់ធ្វើការកម្មង់អាហារ​ពីភោជនីយដ្ឋាន​ដែលនៅជិតគេហដ្ឋានរបស់អតិថិជន និធ្វើការដឺកជញ្ជូនក្នុងរយះពេលខ្លីហើយមានសុវត្ថភាពទៀត។

ពេលដែល Robot Delivery ទទួលបានការ Order​ ពីភោជនីយដ្ឋាន ណាមួយហើយ​បុគ្គលិក​និងធ្វើការដាក់អាហារកម្មង់នេះទៅក្នុងប្រអប់ ( Container ) ដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនិង Robot  ។ ហើយដើម្បីធ្វើការការពារពីការលួចឬបន្លំយកអាហារកម្មង់នេះមានតែអតិថិជនដែលបានធ្វើកាកម្មង់ទេដែលអាចបើកយកអាហារនៅក្នុងប្រអប់នេះបានគឺតាម Recipient ។

ក្រុមហ៊ុន StarShip បានធ្វើការ Design Robot​ មួយនេះអាចធ្វើដំណើរការក្នុងការដឺកជញ្ជូន បានតែនៅលើផ្លូវថ្មើរជើងតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះវាមានសុវត្ថភាពច្រើនជាងនៅលើផ្លូវដែលមាន​​​រថយន្ត​ធ្វើចរាចរណ៍។ ល្បឿននៅក្នុងការដឺកជញ្ជូនរបស់ Robot Delivery គឺបាន ១០ Miles Per Hour ( MPH)​​​​ប៉ុន្តែ ក្រុមហ៊ុនបានដាក់ Limit អោយ Robot មានល្បឿនត្រឹមតែ ៤ MPH ដើម្បី​អោយមាន​សុវត្ថភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូន។

ក្រុមហ៊ុនក៏បាន Design  Robot Delivery អោយមានភ្ជាប់ជាមួយនិង កាមេរ៉ាចំនួន ៩, Ultrasonic Sensor , Systems Alert និង​ GPS ជាពិសេស កាមេរ៉ាដែលបានភ្ជាប់ជាមួយនិង Robot Delivery នេះក៏អាចមើលដឹងច្បាស់ពីភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ដែល ដើម្បីជៀសវាងការមានគ្រោះថ្នាក់​ណាមួយ​ដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែល  Robot Delivery ធ្វើដំណើរការក្នុងការដឹកជញ្ជូនជូនអតិថិជន។

          ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន DoorDash និង ក្រុមហ៊ុន StarShip បានសំរេចដាក់អោយធ្វើការដំណើរ​ការសាកល្បង Robot Delivery ចំនួន ៦គ្រឿងដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃ ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ នៅទីក្រុង Redwood, California សហរដ្ឋអាមេរិក ។

 

អត្ថបទទាក់ទង