អត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែត្រសក់ចំពោះសុខភាពនឹកស្មានមិនដល់!

02-02-2018 8:00 am

អ្នកធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយថា ការទទួលទានបន្លែគឺល្អសម្រាប់សុខភាព។ តែយ៉ាងណាក្តីប្រភេទផ្សេងគ្នានៃបន្លែ និងកម្រិតផ្សេងគ្នានៃការទទួលទាន អាចផ្តល់គុណប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នាដែរ។

តួរយ៉ាងការសិក្សាចុងក្រោយមួយបានរកឃើញថា ប្រសិនបើអ្នកទទួលទានផ្លែត្រសក់រាល់ថ្ងៃ ក្នុងរយៈពេល១ខែ អ្នកនឹងទទួលបានគុណប្រយោជន៍សុខភាពដូចខាង ក្រោមនេះ៖


១.បន្ថែមសំណើមទៅកាន់ស្បែក

២.ការញ៉ាំត្រសក់ជាប្រចាំ ឬយកត្រសក់មួយចំណិតដាក់បៀមក្នុងមាត់ អាចជួយកម្ចាត់បញ្ហាក្លិនមាត់ និងធ្វើឲ្យមានខ្យល់ដង្ហើម ស្រស់ថ្លាបាន

៣.ជួយសម្រួលប្រពន្ធរំលាយអាហារ

៤.ជួយកម្ចាត់ជាតិពុលក្នុងរាងកាយ

៥.ជួយដុតរំលាយខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយអត្ថបទទាក់ទង